Thursday, November 5, 2009

Thương Phế Binh Ngô Văn Nhường


NGÔ văn Nhường
CB - tr/sỉ SQ- 71/109672
Thuộc Đ Đ1/ TD3 -TQLC - KBC 3337
DDT / ( d/uy -Anh) TDT 3( th/ta Cảnh)
Bi thương - tai Triệu -Phong - Quảng Trị
Cấp độ tàn phế 100% ( cụt hai chân- sát háng) ngày 28-1-1973
DC 12 -đường lô 4- khu phố2- phường Bình hưng Hòa A- Q- Bình tân ( Nhà mướn) TPHCM
CMND 0223409709
DT 0972536539
đang nằm tại khoa Tim mạch - lầu 5 - buồng 2- giường 20- Bệnh viện 115
Khi nhóm chúng tôi vào thăm( đả ra phòng Cấp cứu- chuyển xuống trại bệnh) BS - bịnh viện cho biết anh Nhường bị ( suy tim cấp 3+ suyển) mổi ngày chi phí thuốc men khoảng 500.000$ ( nếu bịnh diển biến thì khác)
BS ở đây cho biết anh Nhường phải điều trị khoảng 3 tuần-
hiện tại hoàn cảnh anh Nhường( lúc chưa ngã bịnh - đi xin ăn- có 2 đứa con nhỏ bán vé số) có lẻ anh Nhường phải <> chờ ..........

No comments: