Friday, November 13, 2009

Cứu Trợ Thương Binh Tháng 11/2009


Kính gửi: Cộng đồng kiều bào Người Việt tự do Hải Ngoại
Kính gửi quý ân nhân Mạnh Thường Quân đã trợ giúp TPB/ Ngô Văn Nhường (tiền cấp cứu điều trị bệnh)
Kính gửi: hội Aí Hữu Quân Trường Ðồng Ðế Nha Trang( anh Phạm Hòa )
Kính gửi: báo Ðiện Tử Take2 tango ( anh Thế Phương)

Quý vị kính mến: Thời gian vừa qua, từ lúc lâm bệnh suy tim mạch cấp 3 .....
TPB: Ngô Văn Nhường (Cụt 2 đùi chân) đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 115 (Sài Gòn) ngày 02/11/2009. Trong lúc hoạn nạn khẩn cấp ....Hội Aí Hữu Quân Trường Ðồng Ðế đã tiếp nhận hoàn cảnh bi đát của Anh Nhường và đã gửi tiền khẩn cấp 400 usd để trợ giúp, đồng thời Hội cũng đã kêu gọi nhiều ân nhân và các hội đoàn khác tiếp tay, góp sức .... và sau đó nhiều tình thương nhiều sự cứu giúp từ Hải Ngoại đã tìm đến đùm bọc cảnh hoạn nạn của anh Nhường ..
Hôm nay tập thể TPB quê nhà kính chuyển đến quý vị danh sách những ân nhân và hội đoàn đã trợ giúp cho TPB Ngô Văn Nhường (Từ ngày 06/11/ - 13/11/2009)

1) Ðầu tiên là tiền hùn lại của tập thể TPB quê nhà (mỗi người 50.000 VNĐ) gửi đến chia sẻ cho Nhuong tất cả tổng cộng 1.850.000đ VN
2) Hội Aí Hữu Quân Trường Ðồng Ðế $400.00 USD
3) Tập thể anh em chiến hữu ( Mũ xanh) ở tổng hội TQLC: $970.00 USD
4) V.H.F 2.000.000đ VN
5) Chị Nguyễn Bích (ở Mỹ) $50.00 USD Và 500.000đ (VN)
6) Lê Mậu Sức (GÐMÐ) $50.00 USD
7) Chị Hai Quỳnh Lan kêu gọi 3 ân nhân ở Úc trợ giúp:
a) Ông bà Thanh Hùng $50.00 AUD
b) Ông bà Lưu Thị Thiện $50.00 AUD
c) Anh chị Vân Liên $100.00 AUD
8) Ông Nguyễn Minh Trân $100.00 AUD

No comments: