Thursday, January 22, 2009

Le Tan Tung 9B72 Mu Hai Mat


CHÂN THÀNH CẢM ƠN" (TPB 9B72 LÊ TẤN TÙNG)Thursday, January 22, 2009 1:56 AM

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN


Quí Anh Hội Trưởng HAHĐĐ 10B72 PHẠM HÒA.
Qúi Anh Hội Phó, Huynh Trưởng 4/72 LƯU DŨNG.
Qúi Anh Đại Diện 10B72 (VN) LÊ VĂN ĐÔNG
Qúi Vị Niên Trưởng, Huynh Trưởng HAHĐĐ
Quí Chiến Hửu 10B72 ĐĐ

Đã ưu ái gởi quà "Cây Mùa Xuân Chiến Sỉ" (50 USD) cho tôi.
Tôi vô cùng xúc động.
Xin Kính Chúc Quí Anh và Quí Quyến Năm Mới Kỷ Sửu An Khang và Thịnh Vượng.

Kính thư.

9B72 Lê Tấn Tùng TPB mù hai mắt

No comments: