Tuesday, July 7, 2009

Thong Bao

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI NHẠC HỘI Cảm Ơn Anh -Người Thương Binh VNCH Kỳ 3- Bắc Cali
3111 Mc Laughlin Ave, San Jose, CA 95121-Phone : (408) 230-4813

THÔNG BÁO
Trích yếu: V/v Nhận hồ sơ Thương Phế Binh.

Kính gởi: - Quý tổ chức ,hội đoàn.
- Quý niên trưởng và chiến hữu,
- Quý đồng hương.
- Quý cơ quan truyền thông và báo chí.
Kính thưa quý vị,

ĐẠI NHẠC HỘI Cảm Ơn Anh Kỳ 3- Bắc Cali được phối hợp của các Hội Đoàn Bắc Cali,Trung Tâm Asia, Đài SBTN và Hội H.O.Cứu Trợ TPB và Quả Phụ VNCH đã diễn ra ngày 17 tháng 5 năm 2009 tại San Jose thành công mỹ mãn với gần 10,000 đồng hương hăng hái tham dự,hổ trợ,cùng với hằng trăm ngàn đồng hương theo dõi và hưởng ứng qua hệ thống Truyền hình SBTN. Tính đến hôm nay, tổng số tiền thu được đã lên tới $661,150.00 (USD). Sau khi trừ chi phí tổ chức, tất cả số tiền còn lại sẽ đựợc gởi về trợ giúp anh em Thương Phế Binh đang trong hoàn cảnh khốn khó tại quê nhà.
Hiện nay Ban Tổ Chức tại Bắc Cali đã nhận được hàng ngàn hồ sơ từ khắp nơi gởi về. Ngoai ra, cũng có một số danh sách Thương Phế Binh do các hội đoàn gởi tới, nhưng không có văn kiện kèm theo. Những danh sách này cần được bổ túc các yếu tố nêu sau để được cứu xét hợp lệ và công bằng. Vậy, để tránh thiệt thòi cho anh em Thương Phế Binh và để có đủ yếu tố cứu xét từng hồ sơ, Ban Tổ Chức xin trân trọng thông báo:
Thứ Nhất: Xin quý tổ chức, quý hội đoàn, quý chìến hữu và đồng hương vui lòng tiếp tục gởi về Ban Tổ Chức chúng tôi hồ sơ của anh em Thương Phế Binh VNCH (kể cả các lưc lượng bán quân sự) mà quý vị hiện có.
Thứ hai: Hồ sơ Thương Phế Binh phải là loại 3 miễn dịch , và kèm theo các yếu tố sau đây:
* Họ và tên , cấp bậc, số quân, năm sinh, đơn vị.
*.Thời gian và nơi bị thương
* Bản cáo tri, giấy giải ngũ, hoặc các văn kiện liên quan.(Đối với những Thương Phế
Binh chưa ra Hội Đồng Y Khoa ,hoặc phải xuất viện trong biến cố 1975, không cần
xuất trình bản cáo tri)
*. Một tấm hình chụp rõ tình trạng.
*. Địa chỉ cư trú hiện nay.
Thứ ba: Hồ sơ gởi về một trong hai địa chỉ sau đây:
* Ban Tiếp Nhận Hồ Sơ TPB:
3111 Mc Laughlin Ave, San Jose, CA 95121
*. Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc California:
P.O BOX 112182, Campbell, CA 95011-2182
Thứ tư: Hạn chót để nhận hồ sơ là ngày 31 tháng 7 năm 2009. Hồ sơ đến sau ngày này sẽ phải
gác lại để cứu xét vào dịp khác.
Thứ năm: Hồ sơ bắt đầu được cứu xét vào đầu tháng 8/2009 và cố gắng hoàn tất trước
31.12.2009.
Cám ơn sự hợp tác của tất cả quý vị đối với công việc đầy ý nghĩa này.
Trân trọng,
San Jose, ngày 24 tháng 6 năm 2009
TM Ban Tổ Chức
 Mọi liên lạc xin L/L
-Lê Đình Thọ (408) 891-2699
-Thái Văn Hòa (408) 771-5146

No comments: